Dù hơn nhà vua tới 17 tuổi nhưng vị bảo mẫu này vẫn được sủng ái hơn tất cả hoàng hậu, phi tần khác chốn hậu cung. Continue reading “Mối tình cuồng si kỳ lạ của hoàng đế Trung Hoa với người bảo mẫu già hơn 17 tuổi”