Sau 2 ngày điều trị, nạn nhân đã tỉnh và có phản ứng. Cô thuật lại sự việc: “Ngay từ trong quán, chồng đã đánh và đâm em, mọi người đã can ngăn. Khi em chạy được ra bên ngoài, chồng vẫn đuổi và tiếp tục đâm vào đầu. Tiếp đến vào bệnh viện em vẫn thấy chồng đuổi vào để đánh rồi không biết gì nữa”. Continue reading “Anh trai người vợ trẻ nghi bị chồng đâm phải nhập viện: “Em gái tôi bị chồng đánh nhiều lần nhưng cứ chịu đựng””