Lý Phương Châu cũng cho biết thêm cô đang liên hệ luật sư và sẽ nhờ đến pháp luật để làm rõ, truy tố những người tung đoạn clip vu khống mình. Continue reading “Lý Phương Châu phản bác clip cùng Hiền Sến vào khách sạn: “Tôi không sai, tôi không sợ!””